Tin tập đoàn
Thị trường chứng khoán
Mã CK Giá (1000 đ) Thay đổi
VIP
.
.
VTO
.
.
PTS
.
.
PJT
.
.
Lĩnh vực kinh doanh

→ Vận tải xăng dầu viễn dương, ven biển, đường sông;
→ Cung cấp nhiên liệu (bunker) trong nước và khu vực;
→ Thuê và cho thuê thuyền viên;
→ Đại lý tàu, cung ứng và môi giới tàu biển, lai dắt tàu;
→ Sửa chữa và đóng mới phương tiện vận tải thuỷ.
→ Bốc dỡ hàng hoá tại cảng sông, biển;
→ Sản xuất sản phẩm cơ khí vận tải;

Giá thuê tàu

Giá Bunker